Obec Hříšice
Naposledy aktualizováno: 10.4.2019

 2003 - Knihovnicí je jmenovaná slečna Šárka Hanzlíková.

2004 - Slečna knihovnice se postarala o vymalování knihovny, koupila novou záslonu.

2005 - Na požádání pani knihovnice zajistila metodička aktualizaci knihovního fondu. Knihovna má velmi málo místa a je potřeba uvolnit prostor pro nové knihy a časopisy.

     

2006 - Obecní úřad přihlásil knihovnu do programu PIK (Projekt internetizace knihoven) a SROP. Knihovna se přestěhovala do nových prostorů, kde byl vybudován přístup k veřejnému Internetu. Obec nechala vyrobit nové regály na knihy a celková úprava knihovny je velmi pěkná. Telecom připojil modem(PIK) na Internet, zbývá jen počítačové vybavení, které dodá Krajský úřad z programu SROP. Knihovna tak získá nejmodernější vybavení a veřejný Internet pro veřejnost na 36 měsíců zdarma. Pani knihovnice objednala z remitendy 11 titulů časopisů.

  

2007 - Kontrola obecní knihovny ředitelkou Městské knihovny v Dačicích Mgr. Zdenkou Chadimovou.  Zápis o návštěvě poslán na OÚ. Pani knihovnice velmi dobře sleduje výměnný fond přes on-line katalog Městské knihovny v Dačicích a knihy si podle potřeby rezervuje. Výborná komunikace je i přes elektronickou poštu.

2008- 15. 5. přijeli do knihovny pracovníci Krajského úřadu a provedli kontrolu projektu jihočeského kraje "Internetizace knihoven"-vyvěšení informačních tabulek, stav počítače, jeho využívání, funkčnost antivirového programu, evidenci uživatelů. Jejich dotazy směřovaly na probĺémy s provozem počítače a Internetu, popřípadě na lhůty odstranění závad od servisní služby. Pani knihovnice pracuje velmi dobře.

          

2009- Pani knihovnice přihlásila knihovnu do celostátní akce "Kniha mého srdce a zúčastnila se se svými čtenáři hlasování v prvním kole.

2010 - Provedena revize knihovního fondu.

2011 - Paní Šárka Pykalová po osmi letech v knihovně končí a  od 1. 6. přebírá knihovnu Lucie Koutná. Výpůjční doba se o hodinu posunula  SO: 16 - 18 hod. Aktualizace knihovního fondu. Každý rok se do knihovny nakupují nové knihy a objednávají časopisy.

2013 - Slečna knihovnice provedla aktualizaci knihovního fondu a po dvou letech předala knihovnu paní Šárce Pykalové. Zaregistrovalo se 31 čtenářů, z toho 9 do patnácti let. Vypůjčilo se 751 knih, z toho 61 časopisů.

2014 - Noc s Andersenem

V pátek 4. dubna se v Hříšici konala tzv. Noc s Andersenem. Této akce se zúčastnilo celkem 27 dětí z Hříšice, ale i z Dačic. Děti po prohlídce místní knihovny nakreslily obrázek své oblíbené pohádky a napsaly pohled prarodičům. Po vhození pohledů do schránky jsme se přesunuli na zahradu místní mateřské školy a společnými silami jsme zde zasadili „pohádkovník“ (jabloň), na kterou jsme navěsili namalované obrázky. Mezitím nám pan starosta připravil k večeři špekáčky. Po večeři se větší děti pustily do pátrání s komisařem Vrťapkou a moc je to bavilo. Menší děti se stejným zaujetím vyplňovaly různé kvízy a hádanky. Za splnění úkolů děti obdržely části mapy, která je měla dovést k pokladu. Mezitím se setmělo a poslední dílek této mapy nám donesl pan Andersen, se kterým jsme si popovídali o jeho životě. Poté jsme se vydali hledat poklad (sladkosti). I přes menší problémy se nám to nakonec podařilo a nic už nebránilo tomu, abychom se vydali na „stezku odvahy“. Všechny děti se tohoto posledního úkolu zhostily na výbornou a v cíli na ně čekala odměna. Potom už některé děti odešly spát domů do svých pelíšků a my ostatní jsme se při četbě pohádek pana Andersena zachumlali do spacáků. Děkuji všem, kteří mi s touto akcí pomáhali a doufám, že příští rok se nám znovu podaří připravit pro děti něco podobného.Šárka Pykalová

  

 

V průběhu roku byl knihovní fond rozšířen o 403 knih v 6 výměnných souborech v ceně 92. 891,- Kč z MěK Dačice.Zaregistrovalo se 35 čtenářů, z toho 11 do patnácti let. Vypůjčilo se 762 knih, z toho 137 časopisů.

2015

V pátek 27. 3. se v Hříšici konala 2. Noc s Andersenem. Této akce, kterou připravila knihovnice paní Šárka Pykalová s pomocníky se zúčastnilo celkem 31 dětí z Hříšice, Jersic, Červeného Hrádku a z Dačic, celkem pak 35 účastníků. A protože prostory knihovny byly pro tolik účastníků malé, celá akce se uskutečnila v kulturním domě. Děti psaly pohledy prarodičům a malovaly obrázky, které zavěsily na strom „pohádkovník“(výsadba v roce 2014 v areálu MŠ). Za splněné úkoly dostávaly děti části mapy, která je měla dovést k pokladu. Poslední část mapy donesl pan Andersen, a tak se mohly vydat za pokladem. Noc se velmi vydařila. 

Revize knihovního fondu. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách dačického mikroregionu a na stránkách obce. Odebráno 8 výměnných souborů, 243 knih v celkové hodnotě 54. 899,- Kč. Do knihovny metodička podle požadavků nakoupila a po odborném zpracování předala 11 nových knih. Metodička zkontrolovala knihovnu při metodické návštěvě. Výměnné soubory si paní knihovnice odváží sama. Zaregistrovalo se 30 čtenářů z toho 10 do patnácti let, vypůjčilo se 808 knih z toho 64 časopisů.

 

2016- Zaregistrovalo se 28 čtenářů z toho 12 do 15 let a přečetli 697 knih a 31 časopisů. Z MěK Dačice dodáno 13 výměnných souborů s 378 knihami v hodnotě 95. 057,- Kč.

 

2017 - Z MěK Dačice dodáno 7 výměnných souborů s 237 knihami v hodnotě 57. 801,- Kč. Zaregistrovalo se 29 čtenářů z toho 9 do 15 let a přečetli 634 knih.

 

2018 -  V 8 výměnných souborech dodáno 288 knih v hodnotě 75. 379,- Kč. Zaregistrovalo se 28 čtenářů z toho 9 do 15 let a půjčilo si 506 knih a 22 časopisů.